REGLAMENT IX CARRERA DE LA DONA PER LA IGUALTAT

REGLAMENT

 IX CARRERA DE LA DONA PER LA IGUALTAT

(MISLATA, 25 de FEBRER de 2023)

 

Art.1. L’Ajuntament de Mislata organitza la “IX CARRERA DE LA DONA PER LA IGUALTAT la finalitat de la qual és promoure, per mitjà de l’esport, la igualtat entre hòmens i dones i mostrar el nostre més contundent rebuig a la violència masclista.

Art. 2. Tindrà lloc el 25 de FEBRER,  a partir de les 18.00h, amb eixida i meta a la porta principal de la Casa de la Dona (C/ Miguel Hernández, núm. 5). Carrera única amb traçat urbà.

Art. 3. PREINSCRIPCIONS I CONFIRMACIÓ PARTICIPACIÓ AMB LLIURAMENT DE DORSALS:

§  PREINSCRIPCIÓ: es realitzarà obligatòriament a través de la pàgina web de l’Ajuntament www.mislata.es del 10 al 20 de febrer. El termini màxim improrrogable és fins al 20 de febrer o fins esgotar dorsals (màxim de 550). Els dies 22, 23 i 24 de febrer, en l’horari habitual de la casa de la Dona, es podrà arreplegar el dorsal i fer el donatiu de 2 euros. El mateix dia de la carrera, 25 de FEBRER, es podrà arreplegar la camiseta a partir de les 16.30h. 

§  CONFIRMACIÓ PARTICIPACIÓ A TRAVÉS DE L’ENTREGA DE DORSALS: sols les persones participants preinscrites arreplegaran els dorsals a la CASA DE LA DONA (el dies 22, 23 i 24 de FEBRER,  entre les 9 i les 14h i de 16 a 20.30h) col·laborant amb 2€ solidaris, destinats a la AECC-Junta Local de Mislata (projectes destinats a combatre el càncer de pit). En el sorteig de regals es donarà a conéixer la quantitat recaptada que es donarà íntegra. Si una persona desitja participar i no disposa d’ordinador, a la Casa de la Dona se li facilitarà la inscripció en línia. Es pot arreplegar per a una altra persona acreditant original o fotocòpia del seu DNI.

§  Sols es podrà lliurar dorsal el dia de la prova, prèvia col·laboració dels  2 euros solidari, si no s’hagueren exhaurit prèviament, amb dret a samarreta si en queden.

Art. 4. L’organització oferirà a les persones participants en la prova una SAMARRETA PERSONALITZADA AMB MOTIU DEL DIA DE LA DONA (en el formulari d´inscripció es triarà la talla i eixa serà la que es donarà sense possibilitat de canvi), la samarreta es donarà el mateix dia de la prova a les persones que tinguen dorsal o que hi hagen estat preinscrites.  A més a més, s´arreplegaran detalls, regals i/o altres servicis de les entitats col·laboradores per a realitzar un sorteig al final de l’esdeveniment i proposarà alguna activitat esportiva-rítmica abans de la prova, segons criteri de l’entitat col·laboradora. La persona inscrita haurà de conservar el dorsal per al sorteig.

Art. 5. RESPONSABILITAT DE LA PERSONA PARTICIPANT

5.1. Les persones inscrites en la carrera participen voluntàriament i sota la seua responsabilitat en la competició. Per aquest motiu, l’organització queda exempta de qualsevol responsabilitat sobre els danys a cap persona participant en la prova.

5.2. No obstant això, l’organització disposa d’una unitat de Creu Roja per a assistència del/de la participant i vetlarà per la seua seguretat durant el recorregut, disposant voluntaris-es i efectius de Protecció Civil i Policia Local.

Art. 6. PROTECCIÓ DE DADES I DRETS D’IMATGE

            L’AJUNTAMENT DE MISLATA tractarà les dades que vosté ens ha facilitat en qualitat de Responsable de Tractament, amb la finalitat de portar la gestió d’inscripcions en activitats d’índole esportiva.

          Les dades es conservaran durant el termini de temps que dure l’activitat. No obstant això, les dades es podran conservar, si escau, amb finalitats d’arxiu d’interés públic, finalitats d’investigació científica i històrica o finalitats estadístiques.

            La base jurídica de legitimació per al tractament de les dades personals radica en el consentiment explícit manifestat per vosté mitjançant la formalització del present document d’inscripció.

            Les dades se cediran a les entitats públiques o privades, a les quals siga necessari o obligatori cedir aquestes per a poder gestionar la seua sol·licitud, així com en els supòsits previstos, segons Llei.

             Vosté podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació o, si escau, oposició. A aquests efectes, haurà de presentar un escrit al Registre d’Entrada de l’AJUNTAMENT DE MISLATA, plaça Constitució, 8 o, si escau, al nostre Delegat de Protecció de Dades (dpo@mislata.es). En l’escrit haurà d’especificar quin d’aquests drets sol·licita que li siga satisfet i, al seu torn, haurà de mostrar o, en cas d’enviament postal, acompanyar la fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent. En cas que actue mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d’aportar també document que acredite la representació i el seu document identificatiu.

            Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

            D’altra banda, informem que de les activitats es podran captar fotografies o vídeos per a publicar-les en butlletí, pàgina web o espais en xarxes socials de l’AJUNTAMENT DE MISLATA. En cas que no ens comunique l’oposició a aquest tractament de la imatge, s’entendrà que l’AJUNTAMENT DE MISLATA està autoritzat per a la publicació.

 

Art. 7. MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT

L’organització es reserva el dret de modificar el present reglament si les circumstàncies ho exigeixen